Wat is een Tiny House?

Jay Shafer

Jay Shafer, een grote kartrekker van de Tiny House Movement

Het is een klein huisje, vaak op wielen, die je eventueel zelfs zonder tussenkomst van een bank zou kunnen bouwen. Heel erg kort samengevat. De term is overgewaaid uit Amerika. Daar is, in reactie op onder andere de groter wordende dure huizen met daarbij de groeiende vraag naar energie en een daaropvolgende banken- en hypotheekcrisis, een behoefte ontstaan aan een andere manier van leven en wonen. Eenvoudiger, kleiner, met minder spullen, duurzamer en goedkoper. Ik herken me voor een groot deel in dit verhaal en vandaar dat ik de term ook ben gaan gebruiken voor dit project.

Tiny House Movement

De genoemde behoefte aan anders wonen en leven heeft geresulteerd in een beweging: de Tiny House Movement. Op dit moment vooral sterk groeiende in Amerika en Canada. In Nederland is de situatie weliswaar iets anders, maar ook hier begint het te kriebelen. In ieder geval bij mij! Onderstaande documentaire ‘We The Tiny House people’ van Kirsten Dirksen is mijn kennismaking geweest met Tiny Houses. Ik wil hem graag met je delen. Het geeft je mijns inziens een goed beeld van wat het inhoudt. Geniet ervan!