Privacy en Cookieverklaring (AVG)

Privacy en cookieverklaring (AVG)

Contactgegevens:
Frieda Bakker – My Tiny House
Nieuweweg 33
1616 BA Hoogkarspel
info@mytinyhouse.nl
+31 (0) 6 50 26 41 02

My Tiny House verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u via contactformulier of comments contact hebt opgenomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mytinyhouse.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

My Tiny House verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Analyseert (m.b.v. Google Analytics) uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod diensten af te stemmen op uw voorkeuren
  • Volgt uw surfgedrag om de diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoefte
  • Verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben

Geautomatiseerde besluitvorming

My Tiny House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

My Tiny House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

My Tiny House verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

My Tiny House gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone en gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in te kunnen zien, te corrigeren, te laten verwijderen of naar een andere organisatie te sturen, dit doet u door een bericht naar info@mytinyhouse.nl te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

My Tiny House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: info@mytinyhouse.nl

Voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

My Tiny House heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat zij aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoet. My Tiny House heeft onder andere: een SSL-beveiligde website, de privacy verklaring opgesteld en een cookie statement gemaakt. Ik bied de klant op aanvraag inzicht in de persoonsgegevens, de mogelijkheid ze te wijzigen of te verwijderen.