FAQ

Veelgestelde vragen!

Factory-built?

 • Efficient, veilig en kwaliteit

  Yep, wie had dat gedacht? Ik niet! Ik wilde zelf bouwen, DIY. Bouwen in een fabriek is echter helemaal niet zo raar. Het is een hele efficiente manier van bouwen. Materiaal kan ter plekke worden gerecycled wat rond de 30% tot 50% minder afval produceert. Geen rotzooi ergens buiten waar gebouwd wordt. Alle processen moeten passen als een IKEA kast wat maakt dat er consequent gebouwd moet worden. De kinderziektes zijn eruit en het is een constante kwaliteit. Mijn fabriek is daarnaast gecertificeerd wat inhoudt dat het aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen. Dit maakt het plaatsen van mijn huisje een stuk makkelijker. Bestemmingsplannen (zoning) hebben daar namelijk wat over te zeggen.

 • Quantiteit

  Een voor mij andere belangrijke reden om hiervoor te gaan is dat als er meer ruimte ontstaat voor het fenomeen tiny houses, wie gaat dan in die behoefte voorzien? Dat gaat lastig worden met de vele kleine bouwers. Een fabriek voorziet in een snellere, efficiente, schone bouw. En door de bulk inkoop kan het betaalbaar(der) zijn. Met toch ruimte voor eigen wensen als het gaat om interieur, materiaalkeuze, design, kleur, etc. Zijn fabrieken dan beter mijns inziens dan de kleine bouwers? Nope! Het is een keuze.

 • Betaalbaar (ook natuurlijke materialen)

  Ik wil mijn huisje bouwen met gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bouwmaterialen. Maanhout (geen verlijmingen), schapenwol als isolatie, een ademend huisje. Deze materialen zijn vaak een stuk duurder. De voornaamste reden hiertoe, en ik heb biologische ketens mogen onderzoeken tijdens mijn studie, is de ineffienctie van de keten. Niet door onbenulligheid. Nee, gewoon doordat er minder van geproduceerd wordt. Een zelfde vrachtwagen soms minder vol is. De opslag niet torenhoog. De afname in kleinere getallen gaat. Enzovoorts. Al deze stappen bij elkaar maken dat het steeds een stukje duurder wordt naarmate je verder in de keten zit. Een fabriek kan door bulk-inkoop een hoop daarin veranderen. Ik wil de fabriek helpen deze wegen te gaan bewandelen. Het is in de USA nog erg ongewoon en staat in de kinderschoenen. Dat mag anders. Wie weet kan de bouw van mijn huisje daarin bijdragen met als resultaat dat ook deze materialen betaalbaarder worden. Zonder de producenten onder druk te zetten.

 Standplaats

 • Waar ga je staan dan als je in Nederland alsnog een huisje wilt?

  Mijn voorkeur gaat uit naar een boerenerf. In dit geval van vrienden van me. Mijn aanwezigheid kan een win-win situatie voor beiden creëren. Zij een extra oog en eventueel arbeid voor het bedrijf indien nodig en ik de mogelijkheid om op een prachtig plek te kunnen staan. Het belangrijkste vind ik hierin dat alles in goed overleg moet gaan. Uiteraard als eerste met de eigenaren van het land. Daarnaast is het niet onbelangrijk om goed contact te hebben met de buren hierover. En met eventuele overige partijen die erbij betrokken zijn.

 • Maar mag dat dan zomaar?

  En daar kan ik je geen eenduidig antwoord op geven. Bouwbesluiten, woonwagenwetgeving, stalling, gedoogbeleid, bestemmingsplannen. Het mag niet én er is ruimte bij gemeentes. Het kan niet én voor nieuwe initiatieven als deze wordt er ruimte gecreëerd. Er is beweging, zover is duidelijk. Ook hier, in gesprek. In gesprek blijven wellicht. De wereld verandert. De wereld mag veranderen. En dat maakt dat er rand- en grensgevallen zijn. Er is ook angst (ja maar, als dan iedereen…) en er is vertrouwen en hoop. En soms moet je gewoon beweging maken. In dit geval doe ik het uit liefde voor mezelf. Om op een manier te wonen die bij mij past en mijns inziens, juist nu, een recht heeft van bestaan.
  Voor mij zal het er zeer waarschijnlijk op neer komen dat ik er alleen tijdelijk ben in verband met mijn gereis naar de USA. Mijn huisje is dan een recreatiewoning en zou daar kunnen staan. Legaal.

Transport

 • Mag een tiny house over de gewone weg in Nederland?

  Ja. Onder bepaalde voorwaarden. Ze mag niet breder dan 2.55 m, hoger dan 4.00 m en langer dan 12.00 m (combinatie met wagen max. 18.00 m) zijn. Het gewicht? Inclusief aanhanger maximaal 3.500 kg. Hiertoe heb je een BE rijbewijs nodig. En een stevige auto.
  De trailer waar ze op staat moet een RDW goedkeurde trailer zijn. Zodra de trailer een extra gaatje nodig heeft voor die ene pin dan is dat een aanpassing en dient er opnieuw een keuring plaats te vinden. Het is daarom handiger om de Tiny House als lading te zien en zo ook te behandelen. Je kunt je voorstellen dat als het één geheel wordt, trailer én huisje, dat een keuring lastiger gaat worden. Maar wie weet! Zelf neig ik nu naar de lading-versie. Hoe? Dat ga ik nog zien.

 • Dat is niet erg breed, 2,55 m, kan het breder?

  Ja. Ook dat kan. Je kunt dan uitwijken naar convoi exceptionnel. Hoe breder, (tot maximaal, naar ik uit al die regeltjes begrijp, 4,50 m) hoe exceptioneler en daarmee ook meer eisen met betrekking tot vervoer en tijdstip van vervoer. Kijk voor de details op de site van de overheid.

 • Zijn dat de enige mogelijkheden qua vervoer?

  Nee. Je kunt ervoor kiezen om het huisje bijvoorbeeld wél vast te zetten op de wagen en het niet te laten keuren door de RDW. Je mag dan, als zijnde het een soort landbouwvoertuig, over b-wegen met langzaam vervoer. Kijk hiertoe zelf goed wat wel en niet kan en onder welke voorwaarden. Omdat ik hier geen interesse in heb, ben ik hier ook niet verder ingedoken.

Wetgeving is aan verandering onderhevig. En ik maak soms ook fouten. Kijk daarom altijd zelf goed. De RDW is een goede bron van informatie.